Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Φοιτητικός Σύλλογος και Γενικές Συνελεύσεις

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο τμήμα είναι αυτόματα μέλος του Φοιτητικού συλλόγου. Οι φοιτητές αποτελούν ένα από τα πιο δραστήρια κομμάτια της κοινωνίας με συλλογικές πρακτικές και όργανα που διασφαλίζουν ακριβώς αυτό το δικαίωμα της συλλογικής προάσπισης των λαϊκών και φοιτητικών κεκτημένων.

Τι είναι Γενική Συνέλευση;

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του φοιτητικού συλλόγου. Είναι η πιο ανοιχτή αμεσοδημοκρατική διαδικασία στην οποία μπορεί να συμμετέχει και να παρεμβαίνει ο κάθε φοιτητής του φοιτητικού συλλόγου. Ο κάθε φοιτητής, λοιπόν, ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε κάποια παράταξη ή όχι, έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί και να καταθέσει τις πολιτικές του προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν υπό συζήτηση στο σύλλογο. Μέσα από τη διαπάλη ιδεών και επιχειρημάτων που αναπτύσσεται, ο σύλλογος καλείται να πάρει απόφαση ανοιχτά και αμεσοδημοκρατικά και όχι δίνοντας λευκή επιταγή σε λίγους και εκλεκτούς.

Και γιατί να έρθω σε μια γενική συνέλευση;

• Γιατί η απόφαση παίρνεται αμεσοδημοκρατικά αφού τοποθετηθεί όποιος θέλει και έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ίδιους τους φοιτητές για όσα τους πλήττουν και όχι από διάφορους «πεφωτισμένους» φοιτητοπατέρες-εκπροσώπους.

• Διεκδικούμε συλλογικά τα δικαιώματά μας σύμφωνα με το συλλογικό συμφέρον χωρίς να μας εκμεταλλεύεται ο οποιοσδήποτε σύμφωνα με το ατομικό του συμφέρον.

• Οι αποφάσεις υλοποιούνται άμεσα από τον φοιτητικό σύλλογο, κάτι που έχει οδηγήσει το Σύλλογο σε πολλές υλικές νίκες.


ΚΑΤΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: